Aloita säästäminen jo tänään.

Kilpailuta nopeasti edullisin sähkösopimus

Sähkön kilpailutus on helppo tapa laskea kuukausittaisia menoja. Vaihtamalla sähkösopimuksesi edullisempaan voit säästää jopa satasia vuodessa. Aloita vertailu alapuolelta ja varmista että sähkösopimuksesi on ajantasalla.

Katso tarjoukset
Kilpailuta nopeasti edullisin sähkösopimus

Mainos

Tee toimiva CV pohja helposti ja nopeasti osoitteessa CVpohjat.fi


Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Sähkön kilpailutus

Sähkön kokonaishinta koostuu kahdesta osasta: sähkön myynnistä ja verkkopalvelumaksusta eli sähkön siirtohinnasta. Sähkönsiirron hoitaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, mutta sähkön myynnin voi kuluttaja ottaa miltä tahansa sähköenergiaa myyvältä yhtiöltä. Sähköenergia, eli käytetty sähkö, on siis se sähkölaskun osa, jonka kuluttaja voi kilpailuttaa. Sähkön kilpailuttamisella tarkoitetaan toisin sanoen sähköenergian myynnin kilpailuttamista.

Sähköenergian myynnissä hinta mitataan sentteinä / kilowattitunti. Sähköenergian hinta koostuu perusmaksusta sekä sähkön käytöstä riippuvasta kulutusosasta. Sähkön kilpailuttamisessa kannattaa tutustua sekä eri sähköenergiaa myyviin yhtiöihin että erilaisiin sähkösopimustyyppeihin. Lisäksi oleellista on tietää oma sähkönkulutuksensa ja ennakoida siinä ilmenevät mahdolliset muutokset. Kilpailuttamalla sähkön myynnin paitsi perehdyt syvällisesti omaan sähkönkulutukseesi löydät myös itsellesi edullisimman sähkösopimuksen.

Toisin kuin sähkön myyntiin, sähkön verkkopalvelumaksuun eli sähkönsiirtoon ei kuluttaja voi omilla valinoillaan suoraan vaikuttaa. Sähkön verkkopalvelumaksua keräävä sähköverkkoyhtiö määräytyy oman kodin sijainnin perusteella. Usein puhutaan tarkemmin sanottuna sähkön käyttökohteesta, joka voi olla oma koti tai muu kiinteistö, kuten yrityksen kiinteistö tai kesämökki.

Verkkopalvelumaksun muodostavat kustannukset, jotka sähköverkon omistaja määrittää sähkönsiirron hinnaksi, ja sillä katetaan myös sähköverkon ylläpito- ja kehittämiskuluja. Sähkön verkkopalvelujen hintaa valvoo Energiavirasto neljän vuoden mittaisissa jaksoissa. Sähköön ja sopimusten kilpailuttamiseen liittyviä asioita usein arastellaan ja niitä pidetään liian vaikeina ymmärtää. Sähköasioita ei kannata kuitenkaan jännittää, muutamalla perusasialla pääset hyvään alkuun sähkösi kilpailuttamisessa!

Miksi sähkö kannattaa kilpailuttaa?

Yleensä sähkön hinnasta noin puolet koostuu verkkoyhtiön sähkönsiirtomaksusta, jonka hintakehitykseen kuluttaja ei voi suoraan vaikuttaa. Toinen, vähintäänkin yhtä iso puolisko sähköön menevästä rahasta maksetaan kuitenkin sähköenergiaa myyvälle sähköyhtiölle, jonka kuluttaja puolestaan voi itse valita. Kilpailuttamalla kuluttaja voi valita sähkön myynnin sellaiselta taholta ja sellaisella sopimuksella, että sähkön hinta on omaan kulutukseen nähden edullisin eli kilpailukykyinen. Sähkön kulutusta tarkastellaan sähkösopimuksia vertailtaessa yleensä vuositasolla eli kulutettuina kilowattitunteina. Sähkön myynnissä hintaa mitataan sentteinä per kilowattitunti, c/kWh. Aloita sähkön kilpailuttaminen siis tutustumalla omaan sähkönkulutukseesi, vertaamalla sähköyhtiöitä, sopimustyyppejä, kilowattituntihintoja, perusmaksuja ja mahdollisia välityspalkkioita. Aivan kuten puhelinliittymän tai ruokakaupan, voi kuluttaja valita, mistä ostaa käyttämänsä energian.

Oma sähkönkulutus muodostaa osan sähköenergiaan menevistä kuluista. Sähkönkulutukseen voi vaikuttaa omilla päivittäisillä kulutusvalinoilla: Sähkölaitteissa kannattaa suosia energiatehokkaita laitteita. Valot ja laitteet kannattaa sammuttaa silloin, kun ne eivät ole käytössä. Kodissa kannattaa huolehtia hyvästä eristyksestä ja säätää sisälämpötilaa. Vaikka sähkön kulutusta voikin näin säädellä, ei kaikkeen sähkönkulutukseen voi aina vaikuttaa. Jos asunto on esimerkiksi pääasiassa sähkölämmitteinen, on selvää, että Suomen kylminä talvikuukausina sähköä kuluu väistämättä paljon. Kaikki kotimme laitteet liesituulettimesta pelikonsoliin toimivat sähköllä. Omakotitaloissa usein myös veden laskeminen ja lämmittäminen kuluttaa sähköä. Koska sähkö on näin keskeinen osa arkielämäämme, kannattaa omasta kotitalouden sähkösopimuksesta tehdä kilpailuttamisen keinoin sellainen, että se tukee omaa elämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Sähkönkulutuksen tarkasteleminen vuositasolla on usein järkevin vaihtoehto sähköä kilpailutettaessa. Sähkön kulutus on päivittäistä ja jatkuvaa. Jatkuvasti käytössä olevan tuotteen kustannukset syntyvät näin ollen pitkällä aikavälillä ja niiden kustannusrakennetta ja hintakehitystä kannattaa samalla tavoin tarkastella pitkällä aikajänteellä. Toisinaan sähkönkulutus voi olla esimerkiksi sidoksissa vuodenaikaan: talvikuukaudet voivat lämmityksen ja valaistuksen takia nostaa sähköenergian kulutusta ja sähkölaskun summaa, mutta lämpimät ja valoisat kesäkuukaudet taas tasaavat sähkön kulutusta vuositasolla. Tietyissä sopimustyypeissä, kuten pörssisähkössä, sähkön hinta vaihtelee vuorokauden sisällä. Joillekin ihmisille voi sopia parhaiten tällainen tarkka, edullisempien käyttötuntien tarkkailu, mutta tällöinkin on kilpailuttamisen yhteydessä syytä huomioida oman elämisen rytmiä pitkällä aikavälillä.

Miten valitaan sähkösopimustyyppi?

Sähkösopimustyypit jakautuvat tyypillisesti kolmeen sopimustyyppiin, jotka ovat toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen ja pörssisopimus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus pysyy voimassa, kunnes se irtisanotaan. Asiakkaan puolelta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa ja sähkönmyyjän puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sähköenergian hinta on etukäteen tiedossa sopimusta tehtäessä ja hinnan muuttuessa sähköyhtiön on ilmoitettava asiasta kuukautta etukäteen. Määräaikainen sopimus taas on solmittu tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan, ja sähköenergian hinta pysyy samana määräajan loppuun saakka. Määräajan päättymisen jälkeen sähköenergian hinta usein muuttuu kalliimmaksi kuin sopimuskaudella. Määräaikaiset sopimukset ovat yleensä vuoden tai kahden mittaisia eikä sopimusta voi irtisanoa sopimusaikana. Irtisanomisen ehdot löytyvät sähkösopimuksesta.

Pörssiin sidotussa sopimuksessa sähkön hinta muodostuu tietyn kaavan mukaisesti, joka tyypillisesti sisältää sähköenergian pörssihinnan, marginaalin, välityspalkkion ja perusmaksun. Pörssisähkön hinta vaihtelee vuorokausimarkkinoiden mukaisesti tunneittain. Hinta on tyypillisesti sidottu Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Pooliin, mutta se voi olla sidottu myös johonkin muuhun viitearvoon. Mikäli hinnan viitearvo on julkinen, kuten Nord Pool, ei hinnanvaihteluista ilmoiteta kuluttajalle erikseen. Yksityinen viitearvo kuitenkin tarkoittaa, että hinnan muuttumisesta on ilmoitettava kuluttajalle etukäteen. Pörssisopimuksen irtisanomisaikoihin pätevät kuluttajan puolelta kahden viikon ja myyjän puolelta kuukauden irtisanomisajat. Koska pörssiin sidotussa sopimuksessa sähköenergian hinta vaihtelee tunneittain, sopii tämä sopimus erityisen hyvin niille, jotka tarkkailevat omaa sähkönkulutustaan huolellisesti ja voivat vaikuttaa siihen nopeallakin aikataululla.

Sopivan sähkösopimuksen valintaan ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa, vaan valinta on tehtävä oman kulutuksen, elämäntilanteen ja mieltymysten mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kohdalla voi sähkön kilpailuttaminen ja hinnan tarkastelu aika ajoin helposti unohtua. Toisaalta tämä sopimustyyppi on helppo päivittää nopeasti uuteen edullisempaan. Määräaikainen sopimus voi olla edullisempi vaihtoehto, mutta sen kohdalla on muistettava tarkastaa hinta heti sopimuskauden päättyessä, sillä energian hinta sopimuskauden ulkopuolella voi olla huomattavasti korkeampi kuin määräaikaisuuden aikana. Määräaikaista sopimusta tehdessään kannattaa olla varma sähkönkulutuksestaan, sillä sopimusta ei voi muuttaa määräaikaisuuden aikana. Pörssisähkö taas voi olla edullisin niille, jotka voivat vaikuttaa sähkönkulutukseensa tunneittain ja jaksavat seurata tuntihintoja päivittäin.

Sähköyhtiön valitseminen

Sähkömarkkinat vapautettiin Suomessa jo vuonna 1995. Vapautuksen jälkeen mikä tahansa energiayhtiö on voinut myydä sähköä koko maan laajuisesti riippumatta yhtiön tai käyttökohteen maantieteellisestä sijainnista. Tästä lähtien toimialan kilpailu on kasvanut hurjasti. Nykyisen digitaalisen aikakauden myötä sähkömarkkinoiden kilpailu on muuttunut entistä kovemmaksi ja tarjonta lisääntynyt huimasti, sillä pientenkin yhtiöiden on nykyään helppo saada näkyvyyttä ja tavoittaa kuluttajia maanlaajuisesti. Tavallisen sähköä kotonaan käyttävän henkilön kannalta kilpailun lisääntyminen näkyy usein mahdollisuutena löytää entistä edullisempi sähkösopimus. Toisaalta valinnanvaraa on niin paljon, ettei kaikkia eri vaihtoehtoja pysty helposti ja nopeasti omalla tutkimustyöllään sisäistämään. Sähköenergiaa myyviä yhtiöitä on todellakin markkinoilla useita satoja.

Koska sähköyhtiöitä on markkinoilla jo satoja, on nettiin perustettu yhä lisää palveluita, joiden avulla sähköyhtiöitä ja niiden tarjoamia sähkötuotteita voi vertailla keskenään. Nämä vertailupalvelut ovat kilpailutuksen työkalu, sillä ei ole realistista olettaa, että jokainen kotitalous vuosittain tutustuu satoihin sähköyhtiöihin ja niiden sopimustarjouksiin. Sähkön kilpailuttamisessa on järkevää hyödyntää näitä tarjolla olevia työkaluja, jotka karsivat vaihtoehtojen määrää ja esittävät sähkösopimustarjoukset helposti sisäistettävässä muodossa. Sähköyhtiön valinnassa ei ole yhtä kultaista ohjenuoraa, ja muunkin kulutuksen tavoin myös sähköyhtiön valitsemisessa kannattaa kuunnella itseään ja asioida sellaisen yhtiön kanssa, johon luottaa, ja jolle haluaa maksaa palvelusta. Vertailusivustojen lisäksi voit aina tutustua eri sähköyhtiöihin suoraan niiden omilta sivustoilta.

Sähköyhtiöt markkinoivat energianmyyntiään nykyään hyvin paljon suoraan kuluttajille esimerkiksi kauppakeskuksissa sekä puhelimitse. Sähkösopimusten markkinointi ylläpitää tervettä kilpailua sähköenergia-markkinoilla ja tuo vähemmän tunnetutkin sähköyhtiöt kuluttajien tietoisuuteen. Ongelmallista tässä voi olla se, että kaupungilla muissa arkiaskareissa liikkuessaan ei välttämättä ole sopivassa mielentilassa valitsemaan uutta energiayhtiötä eivätkä omaan sähkönkulutukseen ja kilowattituntihintoihin liittyvät dokumentit ole mukana tai numerot muistissa. Tyypillisesti uuden sähkösopimuksen solmiminen poikii kuitenkin kilpailevan vastatarjouksen nykyiseltä sähköyhtiöltä, joten kaupungilla tehty sähkösopimus on mahdollista myöhemmin vielä purkaa ja vaihtaa toiseen. Kaikilla kauppakeskuksessa tai puhelinmyynnissä tehdyillä sopimuksilla on aina kuluttajansuojalainmukainen irtisanomisaika, joten ehdit tutustua uuteen sopimukseen rauhassa ja verrata sitä nykyiseen sopimukseesi.

Sähköyhtiöiden suoramarkkinoinnin edut ja haitat

Hyvät puolet

  • Kilpailukykyiset hinnat kuluttajille
  • Runsaat markkinat tarjoavat paljon valinnanvaraa
  • Uusi sopimus voi poikia kilpailukykyisemmän vastatarjouksen nykyiseltä sähköyhtiöltä

Huonot puolet

  • Vertailu on vaikeaa, jos entiset sopimustiedot ja hinnat eivät ole saatavilla
  • Mikäli kilpailuttamiseen ei ole valmistautunut, voi solmia nykyistä huonomman sopimuksen
  • Suoramyyjät käyttävät edukseen sitä, että sähköasiat ovat monille vieraita

Sähkön tuotannon ja alkuperän valitseminen

Sähköä myyvän yhtiön on ilmoitettava vähintäänkin vuosittain asiakkailleen, mistä heidän myymänsä sähkö on peräisin. Sähkön tuotantotapa voi perustua uusiutuviin energianlähteisiin tai ei-uusiutuviin, fossiilisiin energialähteisiin. Fossiilisia energianlähteiteä ovat öljy, hiili, maakaasu ja turve. Uusiutuvia energianlähteitä puolestaan ovat vesi- ja tuulivoima sekä biopolttoaineet. Lisäksi kolmantena energian tuotantotapana on ydinvoima. Uusiutuvalla energiantuotantotavalla tuotetulle sähkölle myönnetään alkuperätakuita. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sillä on alkuperätakuu. Alkuperätakuusta asiakas voi varmasti tietää, että sähkö on oikeasti tuotettu uusiutuvalla energialla. Tällä tavoin kuluttajia voidaan auttaa kuluttajia tekemään valintoja ja edistämään valinnoillaan ympäristöarvoja niin halutessaan.

Uusiutuva energia on nimensä mukaisesti uusiutuvaa, eli energianlähde ei lopu maailmasta sitä käyttämällä. Yleensä uusiutuva energia saadaan vesi- tai tuulivoimasta sekä biopolttoaineista. Biopolttoaine, eli biomassa, voi olla esimerkiksi puuta, lantaa tai ruohoa. Uusiutuvat energianlähteet voidaan nähdä fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisempänä valintana, sillä niiden käyttämisestä ei synny hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Kasvihuonopäästöjen vähentämiseksi yhä useammat valitsevat ostamiinsa sähkötuotteisiin ympäristöystävällisemmän energiantuotantotavan. Uusiutuvista energianlähteistä myös aurinkoenergian käyttö on kasvussa myös Suomessa, mutta sen tuotanto-osuus ei toistaiseksi ole kovin suuri kaikesta tuotetusta energiasta. Vaikka energiaturvetta saadaan maamme suoalueista, turvetta ei lasketa uusiutuvien energialähteiden joukkoon, sillä sen uusiutuminen kestää käytännössä niin pitkän aikaa.

Monissa sähkösopimuksissa uusiutuvan energiamuodon valitseminen sähkön tuotantotavaksi ei välttämättä ole vaihtoehdoista aina se kaikkein halvin. Yhä useampi kuluttaja on kuitenkin halukas maksamaan muutaman euron enemmän siitä, että hänen käyttämänsä energia on tuotettu uusiutuvilla tuotantotavoilla, jotka eivät kuormita maapallon ilmastoa hiilidioksidipäästöillä. Sähköä kilpailuttaessaan voi siten samalla kilpailuttaa eri sähköyhtiöiden tarjoukset ekologisesta energiasta. Samoin kuin muissakin kulutustottumuksissamme, myös sähkön ostamisessa kuluttajalla on mahdollisuus ohjata rahojaan sellaisiin markkinoihin, joita haluaa itse tukea. Sähkönmyynnissä on se erikoisuus, että samalla, kun sähkö on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu, energiapolitiikka on myös yksi suurimmista ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kysymyksistä. Tämän takia energiantuotantoalaa koskee erityissääntely, joka rajoittaa vähittäismyyntiä samalla, kun kilpailua pyritään kuitenkin ylläpitämään.

Miten Sähkömittari.fi toimii?

Yksi hyvä tapa kilpailuttaa oma sähkösopimuksensa on käyttää valmiita kilpailuttamispalveluita, kuten Sähkömittari.fi-sivustoa. Sähkömittari.fi hakee täyttämiesi tietojen perusteella edullisimman sähkösopimuksen lukuisten sähköyhtiöiden joukosta. Saat ilmaiset tarjoukset, joista voit valita itsellesi parhaan. Sähkömittarin tarjoukset ovat lähes aina edullisempia, mutta vähintäänkin samanhintaisia kuin suoraan sähköyhtiöltä. Koska sähköenergiaa myyviä sähköyhtiöitä on niin paljon, voi tällaisen kilpailuttamispalvelun käyttäminen todella säästää aikaa ja vaivaa: sen sijaan, että etsisit netistä kaikki lukuisat sähköyhtiöt ja vertailisit niitä omilla taulukoillasi tai silmämääräisesti, saat selkeän listauksen useista vaihtoehdoista. Näet vertailussa sähköyhtiöt, sopimustyypit, kilowattituntihinnat sekä energian tuotantotavan. Voit siis valita paitsi edullisimman, myös ekologisimman vaihtoehdon, mikäli pidät ympäristöarvoja tärkeänä valintakriteerinä.

Parhaiten vertailu sujuu, kun hyödynnät viimeisimmän sähkölaskusi tarjoamia tietoja. Ensimmäisenä vertailuun syötetään käyttökohteen, eli todennäköisimmin oman kotisi, postinumero, jonka perusteella valitaan paikallinen sähköyhtiö. Vertailuun lasketaan automaattisesti mukaan paikallisen sähköyhtiösi veloittaman sähkönsiirtomaksu. Seuraavaksi valitaan paikallisen sähköyhtiön siirtotariffi, joka löytyy laskusta. Lomakkeella kysytään myös mittaustapaa, jossa vaihtoehdot ovat yleissähkö, aikasähkö (yö ja päivä erikseen) tai kausisähkö esimerkiksi vuodenajan mukaan. Mittaustapa löytyy verkkoyhtiön sähkönsiirtolaskusta tai voit selvittää sen taloyhtiöltä tai sähköverkkoyhtiöltä. Mittaustavan jälkeen valitaan haluttu sopimustyyppi ja sähkön vuosikulutus kilowattitunteina. Tyypillinen sähkönkulutus on kerrostalohuoneistossa 2000--4000 kWh/vuosi, pientalohuoneistossa ilman sähkölämmitystä 4000--10 000 kWh/vuosi ja pientalohuoneistossa sähkölämmityksellä 10 000--35 000 kWh/vuosi. Lopuksi näet sähkötarjoukset ja valitset niistä itsellesi sopivimman.

Mikäli löydät Sähkömittari.fi:n ilmaisessa vertailussa itsellesi mieluisen tarjouksen, solmit sähkösopimuksen suoraan sähköyhtiön kanssa käyttäen Sähkömittari.fi -palvelun lomaketta. Sähköenergian myyjän vaihtaminen on kuluttajalle helppoa, sillä sinun tarvitsee vain solmia uusi sähkösopimus. Sähkönmyyjä hoitaa vanhan sähkösopimuksesi irtisanomisen. Mikäli uusi sopimus tulee uuteen käyttökohteeseen esimerkiksi muuton yhteydessä, sähkönmyyjä hoitaa myös siirtosopimuksen tekemisen paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Jos mikään vertailusta saamistasi tarjouksista ei tunnu sopivalta, kannattaa vertailua kokeilla uudestaan muuttamalla esimerkiksi sopimustyyppiä. Se, valitseeko määräaikaisen, toistaiseksi voimassa olevan vai pörssisopimuksen, vaikuttaa usein oman käyttökohteesi ja energian kulutuksesi mukaan paljonkin sähkösopimuksen hintaan. Lisäksi voit aina kokeilla, millä tavoin sopimustarjousten hintaan vaikuttaa sähkön tuotantotavan valinta.

Milloin sähkö kannattaa kilpailuttaa?

Sähköenergia on tuote, jota kulutetaan joka päivä ja käytännössä jonkin verran lähes jokaisena vuorokauden tuntina. Tyypillisin tapa lähestyä kulutetun sähkön määrää on tarkastella vuosikulutusta eli sitä, kuinka monta kilowattituntia sähköenergiaa on kulunut vuoden aikana. Useimmat sähköyhtiöt tarjoavat raportteja, joista on mahdollista tarkastella sähkön kulutusta eri kuukausina kuluvan tai edellisen vuoden aikana, ja toisinaan sähköyhtiöt lähettävät myös raportteja, joista kuluvaa vuotta voi verrata edelliseen vuoteen. Koska sähkönkulutusta tarkastellaan yleensä vuositasolla, voi vähintäänkin vuosittaista kilpailutusta suositella. Varsinkin, jos omaan sähkönkulutukseensa ja sopimusasioihin on tutustumassa ensimmäistä kertaa, kannattaa tarkasteluun ottaa riittävän pitkä ajanjakso, jotta omaa energiankulutustaan pystyy hahmottamaan kokonaisuutena.

Se, kuinka usein sähkösopimuksensa kilpailuttaa, riippuu myös sopimustyypistä. Määräaikaista sopimusta ei voi yleensä irtisanoa tai muuttaa määräaikaisuuden aikana. Mikäli määräaikainen sopimus alkaa sopimuskauden aikana tuntua väärältä vaihtoehdolta, eikä sitä halua enää jatkaa määräaikaisuuden päätyttyä, kannattaa tässä vaiheessa olla hereillä ja hakea nopeasti kilpailukykyisempiä ja mieleisempiä tarjouksia. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on mahdollista irtisanoa kahden viikon varoitusajalla. Käytännössä irtisanominen tapahtuu siis solmimalla uusi sopimus toisen sähköyhtiön kanssa tai vaihtamalla sopimustyyppiä nykyisen sähköyhtiön sisällä. Sähköasiansa tunteva voi kilpailuttaa sähkösopimuksensa vaikkapa puolivuosittain, mikäli sopimustyyppinä on toistaiseksi voimassa oleva tai pörssisähkö.

Siinä, kuinka usein kilpailutuksen haluaa tehdä, kannattaa huomioida sähköyhtiöiden tarjousten ja sopimustyyppien lisäksi oma sähkönkulutuksensa. Mikäli koti on esimerkiksi sähkölämmitteinen, sähkönkulutus vaihtelee paljon vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan. Mikäli sähkösopimusta on kilpailuttamassa syksyllä, tulee ennakoida tulevan talven kulutus. Jos taas keväällä, kannattaa huomioida kesäajan vähäisempi kilowattituntien käyttö. Kerrostaloasunnossa, jossa sähköä menee suhteellisen vähän ei kilpailutuksen ajankohta ole välttämättä niin suuressa roolissa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että sähkösopimukseensa kannattaa palata puolivuosittain tai vähintäänkin vuosittain ja sopimustyypistä riippuen kilpailutus on järkevää tehdä vuosittain tai vähintäänkin kahden vuoden välein. Energiatoimialalle syntyy koko ajan uusia yhtiöitä, ja kilpailuttamalla voi löytää uusia toimijoita.

Sähkön kilpailuttaminen on säästämistä

Kaiken kaikkiaan sähköenergia-alan kilpailu on lisääntynyt hurjasti. Nykyään kuluttaja voi valita sähkönmyyjistä minkä tahansa haluamansa riippumatta omasta tai yhtiön maantieteellisestä sijainnista. Ainoastaan verkkoyhtiö, joka suorittaa sähkönsiirron ja huoltaa paikallista sähköverkkoa, määräytyy käyttökohteen sijainnin mukaan eikä sitä voi vaihtaa. Vähintäänkin puolet sähkölaskusta syntyy kuitenkin myynnistä eli kotona kulutetusta sähköenergiasta. Tämän energianoston voi kilpailuttaa, ja valita kilpailuttamisen ja vertailun kautta sellaisen sähköenergiaa myyvän yhtiön, jonka sähkötuotteet vastaavat parhaiten omia tarpeita ja toiveita. Kilpailutuksella löydät parhaan sopimustyypin, edullisimman kilowattituntihinnan ja voit ottaa huomioon sähkön alkuperän, mikäli haluat suosio ympäristöystävällisempiä valintoja. Samalla voit valita sähköyhtiön, jonka koet luotettavaksi ja rahojesi arvoiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä sähkön hinta koostuu?

Sähkön hinta koostuu sähköenergian myynnistä ja sähköverkkoyhtiön siirto- ja ylläpitomaksusta.

Mitä tarkoittaa sähkönsiirto?

Sähkönsiirron tekee paikallinen sähköverkkoyhtiö. Sähkönkäyttöpaikka määrittää verkkoyhtiön eikä sitä voi vaihtaa.

Mikä on sähkönmyynti?

Käytetty sähköenergia riippuu sähkönkulutuksesta. Sen myy sähköyhtiö. Hinta mitataan sentteinä / kilowattitunti.

Mistä oman sähkönkulutuksensa tietää?

Sähkön vuosikulutus näkyy viimeisimmässä sähkölaskussa. Kulutusta voi myös arvioida laskureilla.

Mitä ovat eri sähkösopimukset?

Sähkösopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai pörssihintaan sidottu.

Miten sähkön voi kilpailuttaa?

Kilpailuta vertailemalla sähköyhtiöitä, sopimustyyppejä ja selvittämällä oma sähkönkulutuksesi nyt ja tulevaisuudessa.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi