Valitse suosikkisi.

Tutustu suomalaisiin sähköyhtiöihin

Suomesta löytyy kymmeniä eri sähköyhtiöitä, joista osa on kansallisesti tunnettija ja osa vain omalla alueellaan. Tutustu täältä meidän suosikkeihimme ja valitse omasi.

Katso tarjoukset
Tutustu suomalaisiin sähköyhtiöihin

Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Suomalaiset sähköyhtiöt

  • Sähköyhtiöt myyvät sähköä kuluttajille ja yrityksille
  • Yhtiöillä on vastuu toimittaa sähköä kaikkialle Suomeen
  • Sähköyhtiöitä on noin 80

Suomessa sähköyhtiöt toimittavat sähköä joka kuntaan, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ahvenanmaalla on omat sähkömarkkinat. Sähkömarkkinat vapautettiin vuonna 1998, jonka jälkeen kuluttajat ja yritykset ovat saaneet vapaasti valita oman sähköyhtiönsä. Toisinaan törmätään ajatukseen siitä, että sähkö tulee hankkia paikalliselta sähköyhtiöltä. Toki sijainnista riippuen se voi olla kaikkein järkevin vaihtoehto. Sähkön vähittäismyyjiä on tällä hetkellä Suomessa noin 80. Yhteistä näille sähköyhtiöille on se, että niiden tehtävä on myydä sähköä kuluttajille ja yrityksille. Kuluttaja taas itse voi tehdä päätöksen valitseeko sähköyhtiön sähkötuotannon alkuperän, hinnan, paikallisuuden vai yhteiskuntavastuun perustein. Suomen sähkömarkkinoita valvotaan Energiaviraston toimesta.

Sähköyhtiöitä löytyy Suomesta niin isoja kuin pieniä. Ne toimivat niin paikallisesti kuin maanlaajuisesti. Vuodesta 1998 kotitaloudet ovat voineet itse valita keneltä sähkön ostavat. Jos lähdetään jaottelemaan sähköyhtiöitä, voidaan ne karkeasti jakaa kahteen eri luokkaan: kunnalliset ja muut. Kunnallisissa sähköyhtiöissä omistajana on kunta tai ainakin suurin omistaja. Näin kunnallisella päätöksen teolla voidaan vaikuttaa paikalliseen sähköyhtiöön. Muut osakeyhtiöt muodostuvat yleensä osakeyhtiöistä. Ne taas koostuvat yleensä yksittäisistä osakkeenomistajista, valtionyhtiöistä, säätiöstä tai yrityksistä. Heidän kilpailuvalttina pidetään joustavuutta, halpoja hintoja sekä useimmilta paikkakunnilta löytyviä konttoreita. Heidän päätöksiin vaikuttaa eniten se, mitä yhtiökokouksissa päätetään.

Mitkä ovat suurimmat suomalaiset sähköyhtiöt?

Kun puhutaan Suomen suurimmista sähköyhtiöistä, niin ensimmäiselle sijalle yltää yleensä suurien kaupunkien/kuntien omistamat ja nimeä kantavat sähköyhtiöt. Kaupunkien/kuntien omistamat sähköyhtiöt ovat kuluttajien suosiossa, koska heillä on mahdollisuus vaikuttaa osittain päätöksen tekoon. Suomessa olevia suurimpia, ja samalla myös vanhimpia, sähköyhtiöitä ovat kaupungin omistamat muun muassa Helsingin HELEN ja Tampereen Sähkölaitos. Osakeyhtiöistä taas suurimpia ovat muun muassa Fortum, Vaasan Sähkö ja Vattenfall. Kuluttajalla on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa osakesähköyhtiön toimintaan. Heille on myös ominaista panostaa markkinointiin enemmän. Näin he saavat enemmän näkyvyyttä. Sopivimman sähköyhtiön voi vain kuluttuja itse päättää omien mieltymystensä ja kulutustottumustensa mukaan.

Itse sähkön kantaverkoston Suomessa omistaa Fingrid Oyj, joka omistaa myös suurimman osan sähköverkon ulkomaanyhteyksistä. Yhteensä noin sata sähköyhtiötä ylläpitää, kunnostaa ja kehittää sähköverkkoja. Suurin osa näistä sähköyhtiöistä on joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi kuntien omistuksessa. Suomen viisitoista suurinta sähköyhtiöstä kattavat yli 70% jakeluverkosta, sähkön käyttäjistä ja yhtiöiden liikevaihdosta. Suomessa suurimmat jakeluverkkoyhtiöt ovat Caruna Oy, Elenia Oy ja Helen Sähköverot Oy. Samalla puhutaan myös Suomen vanhimmasta verkkoyhtiöstä, esimerkiksi Helen Sähköverkot Oy on perustettu vuonna 1909. Vertailun vuoksi kerrottakoon että toiseksi suurimmalla sähköyhtiöllä asiakkaita on lähes 500 000, kun taas pienimmät sähköyhtiöt palvelevat muutamaa tuhatta asiakasta.

Miten sähköyhtiöitä valvotaan?

Kuluttajille pyritään turvaamaan kohtuuhintainen ja hyvänlaatuinen energiantoimitus. Toimintaa valvovat Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirastot yhteistyössä. Viime vuosina myös Euroopan Unionin rooli energiapolitiikassa on kasvanut. Vuonna 1998 Suomi avasi sähkömarkkinat kilpailulle ensimmäisten joukossa maailmassa. Sähköyhtiölle kaikkein lähimpänä näistä toimijoista on kuitenkin Energiavirasto. Energiavirasto on määrittänyt liikevaihdon ylärajan sekä edellytyksen ylläpitää ja kehittää sähköverkostoa. Näin voidaan myös sähköyhtiöiden omistajille turvata kohtuullinen tuotto yhtiöön sijoitetulla pääomalla. Hinnoittelua Energiavirasto valvoo kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Tietyllä tapaa myös Ilmatieteenlaitos valvoo energiayhtiöitä. He omalta osaltaan tuottavat ja kokoavat laskelmia voimaloiden ympäristövaikutuksia etenkin ilmanlaatuun.

  • Suurin osa sähköyhtiöistä on kunnallisessa omistuksessa
  • Energiavirasto valvoo sähköyhtiöitä

Montako sähköyhtiötä Suomessa toimii?

Suomessa toimii noin 80 sähköyhtiötä. Kuten jo aiemmin mainittiin suurin osa omistajista on joko kuntia tai kaupunkeja. Energiayhtiöstä neljätoista suurinta kattaa noin 70 % koko maan toiminnasta. Toiminta jakautuu suhteellisen pienelle energiayhtiöiden joukolle huolimatta siitä, että Suomessa energiamarkkinat ovat vapautuneet useampi vuosikymmen sitten. Kuluttaja voi valita itselleen sopivimman esimerkiksi energialähteen perustein. Suomessa energiayhtiöiden tarjoamat energialähteet voidaan lajitella kolmeen pääryhmään: uusiutuviin energianlähteisiin, fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinvoimaan. Sähköyhtiöiden määrä on riippuvainen siitä, missä kuluttaja asuu. Osa sähköyhtiöistä tarjoavaa palvelujaan vain rajatulla alueella. Löytyy myös yhtiöitä, jotka tarjoavat palveluita lähes koko maahan.

  • Neljätoista suurinta energiayhtiötä kattaa 70% koko maan toiminnasta
  • Sähköyhtiöiden määrä on riippuvainen kuluttajan asuinpaikasta

Mitkä sähköyhtiöt ovat suosituimpia?

Suosituimmiksi sähköyhtiöiksi voimme nimetä muun muassa Fortumin, Vaasan Sähkön sekä Vattenfallin. Syyt miksi sähköyhtiöt ovat suosittuja vaihtelevat kuluttajan mieltymysten ja kulutustottumusten mukaan. Esimerkkinä muutamia syitä miksi juuri kyseinen sähköyhtiö on suosittu. Fortum on energiayhtiö joka on investoinut täysin hiilineutraaliin energiaan. He käyttävät pääsääntöisesti vesi- ja ydinvoimaa. Vattenfall taas on markkinajohtaja niin maalla kuin merellä tuotetussa tuulivoimassa. Heillä on noin 50 tuulipuistoa viidessä eri maassa. Heidän tuotantokapasiteetista 35% tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Vaasan Sähkö on puolestaan yksi vanhimmista energiayhtiöistä Suomessa. He ovat tuottaneet energiaa suomalaisille jo 1800-luvulta lähtien. Heitä on muistettu kunniamerkillä, jonka mukaan yhtiöllä on Suomen tyytyväisimmät yksityisasiakkaat.

Mitkä sähköyhtiöt ovat parhaita?

Asiasta voimme olla monen montaa eri mieltä, koska lähes jokainen kuluttaja antaisi varmasti hyvin erilaisen vastauksen koskien parhainta sähköyhtiötä. Yksi varmasti tärkeimmistä asioista on sähköyhtiöiden tarjoamien palveluiden hinta. Nykyään arvostetaan hinnan lisäksi enenevissä määrin myös sitä, että kuluttajalle tarjotaan niin lähiseututuotantoa kuin ympäristöystävällisyyttäkin. Kuluttaja voi itse etsiä itselle sopivimman sähköyhtiön, punniten omia käyttötottumuksia sekä arvomaailmaa. Paras sähköyhtiö on juuri se yritys, jonka tarjonta kohtaa kuluttajan oman maksukyvyn, tarpeet ja arvomaailman. Yksi kuluttajista arvostaa sähköyhtiötä, joka tarjoaa ekologista energiaa, kun taas toiselle kuluttajalle kaikkein tärkeintä on sähköyhtiön tarjoama mahdollisimman edullinen hinta.

Mitä sähköyhtiöiden tulisi muuttaa tulevaisuutta ajatellen?

Valtion laatimat lait vaativat energiayhtiöitä kehittämään toimintaansa. Myös kuluttajat arvostavat aina vain enemmän mahdollisimman ympäristöystävällisiä energiantuotantomuotoja. Useat kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän energiayhtiölle, kun saavat vastineeksi "puhtaampaa" sähköä. Kuluttajat ja päättäjät arvostavat ajatusta "vastuullisesta" energiantuotannosta. Tällä hetkellä noin neljännes sähköstä tuodaan Suomeen ulkomailta. Tulevaisuudessa halutaan nähdä tilanne, jossa oltaisiin vieläkin enemmän omavaraisia. Vaihtoehtoina nähdään niin tuulivoiman lisääminen kuin auringosta saatavan energian lisääminen. Sähköyhtiöt kehittävät ja tutkivat mahdollisuuksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen hiilidioksidipäästöttömällä puhtaalla sähköllä. Jokainen kuluttaja voi siis itse valinnoillaan vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa tarjolla olisi ympäristöystävällisempää, "vastuullisempaa" ja puhtaampaa energiatuotantoa.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi