Lue toimintaperiaate.

Mitä on kaukolämpö ja miten se toimii?

Kaukolämpö on egologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto kaikenlaisiin talotyyppeihin. Lue tältä sivulta kattava tietopaketti kaukolämmöstä ja mieti olisiko se sopiva ratkaisu myös juuri sinulle.

Katso tarjoukset
Mitä on kaukolämpö ja miten se toimii?

Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Kaukolämpö

  • Kaukolämpö sopii kaikenlaisiin talotyyppeihin
  • Kaukolämpö sopii niin uusiin kuin lämmitystapaa vaihtaviin kiinteistöihin
  • Lämmitystavan vaihdon yhteydessä työn osuudesta voi hakea kotitalousvähennystä

Kaukolämpöä on käytetty maailmalla lämmitysmuotona 1820-luvulta alkaen ja Suomessa 1950-luvulta lähtien. Nykyään erityisesti kaupungeissa ja taajamissa käytetty kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Kaikista asuinrakennuksista noin kolmasosa lämpiää kaukolämmöllä ja kerrostaloista valtaosa eli yhdeksän kymmenestä. Kaukolämpö sopii niin omakotitalojen, rivi- ja kerrostalojen kuin suurten teollisuuslaitosten tai kauppakeskuksien lämmitykseen. Kaukolämmön kehitys on ollut voimakasta ja Suomi kuuluu tämän lämmitysmuodon kärkimaihin maailmassa.

Kaukolämpö tuotetaan tyypillisesti lähellä asiakasta. Kaukolämpö kehittyi sähkövoimalaitosten hukkalämmön hyödyntämisestä, nykyisin lämpöä tuottavat voimalaitokset, jotka on suunniteltu sekä sähkön että lämmön tuotantoon. Lisäksi kaukolämpöä saadaan teollisuuden ylijäämälämmöstä ja kaatopaikkojen biokaasujen poltosta. Kaukolämmön polttoaineina voivat olla puu ja muut uusiutuvat energialähteet kuten biokaasu sekä turve, maakaasu, kivihiili ja öljy. On ennustettu, että tulevaisuudessa uusiutuvat energialähteet tulevat syrjäyttämään fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa.

Näin kaukolämpö toimii

Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä kaukolämpöverkon kautta. Kaukolämpöverkko on suljettu kaksiputkinen järjestelmä, jossa vesi palaa jäähtyneenä takaisin tuotantolaitokseen luovutettuaan lämmön asiakkaalle. Tuotantolaitoksessa vesi lämmitetään uudelleen ja palautetaan kiertoon. Toimitettavan veden lämpötila vaihtelee sään ja vuodenajan mukaan: kovimpien pakkasten aikaan vesi on kiehuvan kuumaa, kesäaikana noin 65 asteista. Palaavan veden lämpötila vaihtelee 25 ja 50 asteen välillä.

Kaukolämpövesi johdetaan kiinteistöissä lämmönjakokeskukseen, jossa se vaihtimen avulla lämmittää asiakkaan rakennuksissa lämmitysverkon veden ja sitä käytetään ilmanvaihtoon. Lisäksi kaukolämpövesi lämmittää käyttövettä juuri asiakkaan tarpeen mukaan. Kaukolämpövesi ei kierrä rakennusten lämmitysverkossa, sillä lämmönvaihtimet pitävät vesijärjestelmät erillään. Kaukolämpövesi on usein värjättyä, mikä helpottaa vuotojen paikantamista ja talousveden erottamista kaukolämpövedestä. Kaukolämpöverkkojen silmukoinnilla on varmistettu asiakkaiden lämmönsiirto myös vikatilanteissa.

Helppoa ja huoletonta

Kaukolämpö on palvelu, jossa asiakas ulkoistaa lämmityksestä huolehtimisen kaukolämpöyrityksille. Yritykset huolehtivat lämmön riittävyydestä, päivystävät ja varmistavat kaukolömpäverkkojen toimivuuden. Kaukolämmön asiakkaan tiloissa vaativat laitteet ovat toimintavarmoja, yksinkertaisia ja käytössä pitkäikäisiä. Laitteilla on vähän huoltotarvetta ja kun ne pidetään hyväkuntoisina, ne takaavat miellyttävän tasaisen lämmön ja riittävästi lämmintä vettä. Kaukolämpö mahdollistaa energian säästämisen ilman suuria investointeja.

  • Kaukolämpö on huoletonta: ammattilaiset huolehtivat lämmön riittävyydestä
  • Kaukolämpö on energiatehokasta: hukkalämpö otetaan hyötykäyttöön

Toteutustavan voi valita itse

Kannattavaa on hoitaa kaukolämmöllä koko asunnon lämmitys. Perinteinen tapa on ollut patterilämmitys, johon on yhdistetty kosteiden tilojen lattialämmitys. Nykyisin suosiotaan varsinkin pientaloissa on kasvattanut vesikiertoinen lattialämmitys, jonka avulla on voitu luopua näkyvistä lämmityslaitteista, mikä on antanut suurempaa vapautta tilojen sisustamiseen. Kaukolämpötalossa voidaan käyttää myös ilmalämmitystä. Lämmitystavan voikin itse valita omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

  • Kaukolämmöstä yhä suurempi osa tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä
  • Monilla paikkakunnilla kaukolämpö tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla

Kaukolämpö on edullista

Kaukolämmityksen kulut koostuvat liittymismaksusta, joka vaihtelee paikkakunnittain ja asunnon koon mukaan, Käyttömaksut puolestaan koostuvat tyypillisesti energiamaksusta ja tehomaksusta. Energiamaksu tarkoittaa asiakkaan käyttämää, mitattua energian määrää ja se sisältää energiaverot. Tehomaksu puolestaan tarkoittaa mitattua asiakkaan käyttämää lämmitystehoa. Tehomaksulla palveluntoimittajat varmistavat häiriöttömän lämmönsäännin muun muassa kunnostamalla ja huoltamalla kaukolämpöverkostoa ja tuotantolaitoksia sekä tarvittaessa uusimalla verkostoa. Tehomaksu määräytyy asiakkaan käyttöön varatun lämpötehon perusteella.

Ekologinen ja energiatehokas

Suuri osa kaukolämmöstä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Tämä on erittäin tehokasta, koska tällöin prosessissa hukkaan menevä energia voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmön tuottamisessa ennustetaan tulevaisuudessa siirryttävän käyttämään laajamittaisesti uudistuvaa energiaa fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn ja maakaasun väistyessä. Lisäksi ennakoidaan teollisuuden ja yhdyskuntien ylijäämälämmön voimakkaasti lisääntyvän, joten myös niitä tullaan hyödyntämään yhä enenevässä määrin.

Kaukojäähdytys

Kaukolämpöyritykset tarjoavat kaukojäähdytystä jo monilla paikkakunnilla Suomessa. Kaukojäähdytyksessa jäähdytettyä vettä toimitetaan putkistoissa useille rakennuksille, joissa sitä käytetään ilmastoinnin jäähdytykseen. Toisin sanoen asiakkaalta siirretään ylimääräinen lämpö kaukojäähdytysveteen. Kaukojäähdytyksessä vältytään jäähdytyskoneiden äänet ja tärinä, jäähdytyskoneille varattu tila vapautuu muuhun käyttöön, eikä tarvitse varautua jäähdytyskoneiden huoltoon ja kunnossapitoon. Kaukojäähdytys sopii kaikenlaisille kiinteistöille - niin toimistoille, liiketiloille, asuinkiinteistöille kuin kauppakeskuksillekin.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi