Maksa päivän hinnan mukaan.

Edullinen pörssisähkö kaikkialle Suomeen

Pörssisähkö on historiallisesti edullisin sähkösopimus. Pörssisähkössä maksat sähköstä sen nykyisen hinnan mukaan sekä välityspalkkion sähköyhtiölle. Katso tältä sivulta sopiva pörssisähkösopimus.

Katso tarjoukset
Edullinen pörssisähkö kaikkialle Suomeen

Mainos

Tee toimiva CV pohja helposti ja nopeasti osoitteessa CVpohjat.fi


Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Pörssisähkö

Sähkön hinta muodostuu sähkön verkkopalvelun maksusta, sähköenergiamaksusta sekä veroista. Verot koostuvat arvonlisäverosta, verkkopalvelumaksun yhteydessä laskutettavasta sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkön verkkopalvelu tarkoittaa sähkönsiirtoa, ja sen tarjoaa paikallinen sähköyhtiö, joka toimittaa sähkön kotiisi ja ylläpitää sähköverkkoa. Verkkopalvelua ei voi vaihtaa eikä sen hintaa voi kilpailuttaa. Sähköenergia puolestaan on se sähkölaskun osa, jonka voi kilpailuttaa. Sähköenergia on kulutettua sähköä, joka ostetaan joltakin sähköenergiaa myyvältä sähköyhtiöltä. Sähköenergia sisältää perusmaksun ja kulutuksesta riippuvan kulutusmaksun, jota mitataan sentteinä / kilowattitunti. Sähköenergian hinta riippuu oman sähkönkulutuksen lisäksi sähkösopimustyypistä. Sähkösopimustyypit ovat toistaiseksi voimassa oleva sopimus, määräaikainen sopimus sekä pörssisähkösopimus. Tässä artikkelissa pureudeumme pörssisähköön, siihen mitä se tarkoittaa, miten se toimii ja kenelle se sopii.

Mitä pörssisähkö tarkoittaa?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköenergiaa myyvän sähköyhtiön kanssa tehtyä sähkösopimustyyppiä, jossa sähköenergian hinta on sidottu sähkön pörssihintoihin. Tämä voi kuulostaa vaikealta, mutta sähköenergian ostajana sinun ei tarvitse ymmärtää syvällisemmin pörssikursseja tai markkinoita. Riittää, että ymmärtää sen, että pörssisähkön hinta, eli senttihinta kulutettua kilowattituntia kohden muuttuu jatkuvasti vuorokausimarkkinahinnan mukaisesti. Usein vuorokausimarkkina-, eli tukkumarkkina- tai spot-hinta, vaihtelee jopa tunneittain. Yleensä markkinahinta on sidottu Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Pooliin. Tämä on julkinen viitearvo, jonka suuruuden pystyy kuka tahansa tarkistamaan. Joskus viitearvo ei ole julkinen, vaan esimerkiksi sähköyhtiön oma hankintahinta. Tällöin sähköyhtiö ilmoittaa hinnan muutoksista etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva pörssisähkösopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Sähkönmyyjän puolelta irtisanomisaika on kuukausi.

Miten pörssisähkön hinta muodostuu?

Pörssisähkön kokonaishinta muodostuu sopimuksessa määritellyn kaavan mukaan. Yleensä kaava menee seuraavasti: vaihtuva vuorokausimarkkinahinta + myyjän asettama mahdollinen välityspalkkio + kiinteä perusmaksu. Jos sähkön hinta on sidottu sellaiseen viitearvoon, joka ei ole julkisesti saatavilla -- esimerkiksi sähköyhtiön omaan hankintahintaan -- myyjän on ilmoitettava hinnan muuttumisesta aina etukäteen, jotta asiakas voi seurata sähkönsä hintakehitystä. Pörssisähkösopimuksessa sähkön hinta vaihtelee siis jopa tunneittain. Sähkö on tällöin edullista silloin, kun markkinahinta on alhainen. Vastaavasti sähkön kuluttaminen on kalliimpaa niinä tunteina, kun tukkumarkkinahinta on korkeampi. Esimerkki pörssisähkön hinnan muodostumisesta: Nord Pool tuntihinta klo 16: esim. 5,48 c/kWh + preemio eli välityspalkkio: esim. 0,3 c/kWh + sähkön arvonlisävero: 24 %. Yleensä sähköyhtiöt tarjoavat työkaluja pörssihintojen seuraamiseen sekä vertailutaulukoita menneiltä päiviltä ja kuukausilta.

Kenelle pörssisähkö sopii?

Sähkön hintaa tarkastellaan tavallisesti melko pitkällä aikavälillä, sillä kyseessä on välttämättömyystuote, jota ostetaan periaatteessa jatkuvasti. Sen sijaan, että katsottaisiin päiviä tai edes viikkoja, seurataan yleensä kuukausia ja vielä useammin vuositasoa. Pitkällä tarkasteluvälillä pörssisähkö on usein yksi edullisimmista sähkötuotteista. Pörssisähkö muodostuu edulliseksi vaihtoehdoksi etenkin silloin, kun pystyt ja haluat vaikuttaa sähkönkulutukseesi omilla teoillasi ja tottumuksillasi. Tämä tarkoittaa sitä, että eniten sähköä vievät prosessit sijoitetaan sellaisille vuorokauden tunneille, kun sähkön markkinahinta on alhainen. Pörssihinnalla voi sähkölaskunsa loppusummaa laskea, mikäli pystyy tällä tavoin vaikuttamaan sähkönkulutukseensa. Pörssisähkö sopii näin ollen hyvin niille, jotka ovat kiinnostuneita energian kulutuksen seuraamisesta, ja sitoutuneita tarkkailemaan hintojen vaihtumista ja vertailemaan tuntihintojen kehitystä.

Miten sähkösopimustyyppiä vaihdetaan?

Sähkösopimuksen voi sähkön myynnin osalta solmia minkä tahansa sähköenergiaa myyvän sähköyhtiön kanssa yhtiön maantieteellisestä sijainnista tai omasta sijainnistaan riippumatta. Vain paikallista verkkoyhtiötä ei voi vaihtaa. Kuluttaja voi solmia uuden sähkösopimuksen eri sähköyhtiön kanssa tai päivittää sopimustyyppiään nykyisen sähköyhtiön kanssa milloin tahansa, toki meneillään olevan sopimuksen puitteissa. Mikäli siis olet solminut määräaikaisen sähkösopimuksen ja määräaikaisuus on kesken, et todennäköisesti voi vaihtaa yhtiötä tai sopimustyyppiä sopimusteknisistä syistä. Mikäli nykyinen sopimuksesi on toistaiseksi voimassa oleva, voit muuttaa sopimustasi kahden viikon irtisanomisajalla. Käytännössä kuluttajan ei tarvitse irtisanoa nykyistä sähkösopimustaan, vaan riittää, että solmii uuden sopimuksen. Uusi sähköyhtiö hoitaa entisen sopimuksen irtisanomisen, sekä hoitaa sopimuksen solmimisen verkkoyhtiön kanssa.

Pörssisähkön hyvät ja huonot puolet

Pörssisähkön eduksi voidaan lukea mahdollisuus vaikuttaa sähkölaskun summaan omilla valinnoillaan. Mikäli arjen toimintoja ja eniten sähköä vieviä tapahtumia pystyy sijoittamaan edullisille tunneille, voi pitkällä aikavälillä säästää sähköön menevää rahaa. Vastakohtana tälle mahdollisuudelle voi olla se, ettei eniten sähköä kuluttavia toimintoja pysty välttämättä aina kontrolloimaan tuntihintojen mukaisesti. Esimerkkinä tästä toimii vaikkapa kodin sähkölämmitys: pattereiden on oltava päällä silloinkin, kun hinta on korkea. Pörssisähkö on hinnoittelultaan läpinäkyvä tuote varsinkin silloin, kun hinta on sidoksissa julkiseen tukkumarkkinahinnan viitearvoon. Kuluttaja pystyy itse näkemään, mistä maksaa, mikä osa menee sähköyhtiön välityspalkkioon ja mikä osa hinnasta perustuu sähköpörssiin. Toisaalta kaikilta ei voida olettaa yhtäläistä kiinnostusta ja mahdollisuutta jatkuvaan hintojen seurantaan.

Yhteenveto

Pörssisähkö on hyvä valinta niille kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita paitsi omasta energiankulutuksestaan myös energian hinnan seuraamisesta. Pörssisähkön hinta on sidoksissa sähkömarkkinoihin, joilla sähkön tukkumarkkinahinta vaihtelee muun muassa sateiden, kotien lämmitystarpeen ja teollisuuden sähkönkulutuksen mukaan. Sähköpörssin osakehuutokauppa määrittää aina tulevan päivän tuntien hinnat. Vaikka ei ymmärtäisi osakemarkkinoista tai olisi kiinnostunut pörssistä sinänsä, voi pörssisähköön suhtautua myös puhtaan välineellisesti: Vaihtuva tuntihinta kertoo, milloin sähkö on halvempaa tai kalliimpaa. Tämän tiedon perusteella asiakas voi käyttää sähköä enemmän tai vähemmän tiettyinä vuorokauden aikoina ja säästää sähkölaskunsa loppusummassa. Pörssisähkösopimukset ovat tyypillisesti toistaiseksi voimassa olevia, joten tätä sopimustyyppiä voi usein helposti kokeilla ja sen pystyy muuttamaan toisenlaiseksi lyhyellä ajalla.

Pörssisähköön tutustuvan ei kannata hämmentyä termien viidakosta: usein samasta asiasta voi olla käytössä hieman eri sanasto sähköyhtiöstä riippuen. Markkinahinta, tukkumarkkinahinta ja spot-hinta tarkoittavat samaa vaihtuvaa c/kWh-sähköenergian hintaa. Välityspalkkiosta käytetään joskus sanaa preemio. Sähköpörssi puolestaan on se taho, joka määrittää sähkön tuntihinnan. Sähköpörssinä käytetään useimmiten Nord Poolia, jonka viitearvot ovat julkisia. Mikäli harkitset sähkösopimustyyppisi tai sähköyhtiösi vaihtamista, kannattaa prosessi aloittaa kilpailuttamalla yhtiöitä ja sopimuksia. Kilpailuttamiseen on olemassa useita nettipalveluita, joilla voit yhdessä haulla vertailla useita sähkösopimuksia. Ota ensiksi selvää omasta sähkönkulutuksestasi. Paras työkalu tähän on viimeisin sähkölasku.Vertailemalla yhtiöitä ja sopimustyyppejä pystyt vaikuttamaan sähkölaskusi suuruuteen ja valitsemaan mieleisesi sähköyhtiön sekä sinulle parhaiten sopivan sähkösopimustyypin.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi