Tutustu.

Paljonko sähkönsiirto maksaa?

Sähkönsiirto maksut voivat tuntuta joskus kohtuuttomilta itse sähkön hintaan verrattuna. Lue tältä sivulta miksi sähkönsiirrosta maksetaan ja miksi sen hinnoissa voi olla niin paljon eroja.

Katso tarjoukset
Paljonko sähkönsiirto maksaa?

Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Sähkönsiirto

Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännitteistä, jakeluverkoista sekä sähkökuluttajista. Saadaksesi kotiisi sähköä, tulee sinulla olla voimassaoleva sopimus sekä sähkönmyyjän että sähkönsiirtäjän kanssa. Voimalaitoksilla tuotettava sähkö siirretään maan laajuiseen sähköverkkoon, josta se siirretään sähköasemilla paikallisiin jakeluverkkoihin. Jakeluverkoista vastaavat verkkoyhtiöt. Voimalaitoksilta kantaverkkoihin siirtyessä sähkön jännite on joko 110, 220 tai 400 kilovolttia. Muuntamoilla jännite pienennetään 400 volttiin ja siirretään pienjännitejohtoja pitkin asiakkaiden pistorasioihin. Pohjoismaissa on yhteinen sähköjärjestelmä, mihin Suomikin kuuluu.

Mitä sähkönsiirto tarkoittaa?

Sähkönsiirto on sähköenergian siirtämistä tuottajalta käyttäjälle. Voimalaitoksista tuotettu sähkö lähetetään sähköverkkoon. Sähköverkon toiminnasta vastaavat paikalliset verkkoyhtiöt. Verkkoyhtiön tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sähkönsiirrossa tarvittava sähköverkko. Ylläpitoon kuuluvat muun muassa ilmajohdot, maakaapelit ja muuntajat. Siirrosta vastaa siis paikallinen verkkoyhtiö, jonka alueella kotisi sijaitsee. Sähköstä on määrätty maksettavaksi arvonlisävero, joka maksetaan myös siirron osuudesta. Sähkölasku jaetaan sekä käyttö- että siirto-osuuksiin. Suuruudeltaan sähkönsiirron arvonlisävero on 24 %.

Kuka vastaa sähkönsiirrosta Suomessa?

Suomessa on yksi yritys joka vastaa kantaverkon toimivuudesta. Kantaverkko taas palvelee sähkötuottajia ja sähkönkuluttajia mahdollistaen näiden osapuolien keskinäisen kaupan valtakunnallisesti, kuten myös ulkomaankaupan. Kantaverkon toimivuudesta vastaavan yrityksen nimi on Fingrid. Suurin osa Suomessa kulutetusta sähköstä siirretään kantaverkon kautta. Fingridin vastuulla on kantaverkko ylläpidosta kehittämiseen ja markkinointiin. Kantaverkko on rakennettu suuria jännitetasoja käyttäen, koska siirtoyhteydet ovat pitkiä. Fingridillä on töissä ympärivuorokautinen miehistö.

Mitä sähkönsiirto maksaa?

Yksi kiistellyimmistä asioista sähkölaskussa on sähkösiirron osuus. Siirtomaksun laskuttaa asiakkaalta verkkoyhtiö, joka huolehtii alueellisesta sähkön jakelusta. Siirtomaksu muodostuu kulutuksen mukaan (snt/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk). Asiakas ei pysty kilpailuttamaan sähkönsiirtomaksua samalla tavalla kuin käyttösähköä. Siirtohinnat vaihtelevat paljon alueittain. Esimerkkinä Helsingissä erään verkkoyhtiön tarjoama perusmaksu 5,51€/kk ja siirtomaksu 4,07 snt/kWh kun taas Rovaniemellä tarjotaan perusmaksu 0€/kk ja siirtomaksu 2,45 snt/kWh (Hinta sisältää ALV:n).

Mistä johtuvat sähkönsiirron hintojen erot?

Sähkönsiirron asiakkuus ja maksettava summa määräytyy sijainnin perusteella. Jokaisella alueella on oma sähköyhtiö, joka huolehtii sähkönsiirrosta. Yhtiöt perustelevat siirtohinnoittelua muun muassa sähkön toimintavarmuudella. Suurin vaikuttaja verkkoyhtiön kuluihin on kuitenkin alueellinen asumistiheys. Siirtohinnat ovat yleensä korkeampia eri taajama-alueiden ulkopuolella. Perusteluna tälle on, että haja-asutusalueella niin rakennus- kuin huoltokulut jakautuvat pienemmälle joukolle asiakkaita kuin tiheään asutulla seudulla. Suomessa energiavirasto valvoo sähkön siirtohintojen pysymistä kohtuullisina.

Miksi sähkönsiirto maksaa?

Sähkönsiirron hinnan muodostusta voidaan perustella helpoiten toimintavarmuudella. Kuten jo aiemmin on mainittu, suurin vaikuttaja sähkösiirron summaan on asukastiheys. Haja-asutusalueella korkeampia hintoja perustellaan myös sillä, että asiakasta kohti vedettyjen johtojen määrä on moninkertainen verrattuna tiheään asuttuun alueeseen. Kaupungeissa sähköverkot on yleensä sijoitettu maan alle, mikä vaikuttaa sähköverkon kunnossapito- ja vikapalvelukustannuksiin. Yhtiöiden täytyy myös turvata sähkön kulkeminen jatkuvasti, ja sen täytyy olla riittävän vahva myös kulutushuippujen ja myrskyjen aikana.

Voinko valita yhtiön sähkönsiirtoon?

Vastaus tähän on hyvin lyhyt ja ytimekäs: et. Kilpailevien sähköverkkojen rakentamista ei ole nähty taloudellisesti kannattavaksi. Näinpä sähkönsiirrosta on tullut luonnollinen monopoli. Yhteiskunnan kannalta toimiva sähköverkko on erittäin tärkeä. Koko maata ei tietenkään hallitse sama sähkönjakelija. Yritys nimeltä Fingrid koostaa korkeajännitteisen kantaverkon, jolla siirretään sähköä Suomen eri osiin. Sähkönsiirrosta vastaa taas aina paikallinen verkkoyhtiö. Ainoa asia millä voit vaikuttaa sähköyhtiöön, on muuttaa paikasta toiseen.

Sähkönsiirron perusmaksua laskutetaan aina, vaikkei kiinteistössä olisikaan sähkönkulutusta. Sähköverkon ylläpitokustannukset ovat riippumattomia asiakkaan käyttämän sähkön määrästä. Sähköyhtiöiden vastuulla on ylläpitää verkostoa hyvässä kunnossa. Sitä on korjattava ja kehitettävä jatkuvasti. Yhtiöiden on myös huolehdittava siitä, että sähkö on käytettävissä kaikilla sen asiakkailla kaikkina aikoina. Erittäin paljon kiistelty ja tunteita herättävä sähkönsiirto on luonnon luoma monopoli, johon itse kukin voi vaikuttaa vain muuttamalla paikasta toiseen.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi