Valitse ekologinen energiamuoto.

Miksi valita tuulisähkö?

Tuulisähkö on todistetusti egolokinen valinta sähkösi tuottamiseen. Samalla se on myös hieman kalliimpi kuin jotkut muut vaihtoehdot. Lue tältä sivulta miksi tuo lisähinta voi kuitenkin olla järkevää maksaa ja samalla luot ekologisempaa maailmaa.

Katso tarjoukset
Miksi valita tuulisähkö?

Mainos

Tee toimiva CV pohja helposti ja nopeasti osoitteessa CVpohjat.fi


Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Tuulisähkö

Tuulisähköstä puhuttaessa tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan tuulivoimalassa. Tuulivoimaloiksi kutsutaan paikkoja, jossa on sähköä tuottavia tuuliturbiineja. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 754 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 2284 MW. Tämä määrä kattaa koko Suomen sähkökulutuksesta noin seitsemän prosenttia. Tyypillisimmillään tuulivoima-alueilla sijaitsee 6-20 voimalaa, mutta suurimmilla alueilla saattaa olla jopa yli 100 voimalaa. Toiminta keskittyy eniten pohjanlahden rannikolle. Tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa myös metsäiseen sisämaahan, tämän mahdollistaa yhä suuremmat tornikorkeudet.

Paljonko tuulisähkö maksaa?

Tuulisähkön hinta riippuu täysin sähköyhtiöstä. Suurin merkittävä tekijä hinnassa on se, missä sähkön käyttöpaikka sijaitsee. Hintaan vaikuttava tekijä on myös kuluttajan käyttötottumukset. Suuntaa antava hintahaarukka tuulisähkön hinnalle on keskimäärin noin 5,10 snt/kWh - 8,90 snt/kWh. Ero tuulisähkön ja sekasähkön hinnoissa on erittäin pieni. Esimerkkinä kaupungissa sijaitseva yksiö (15 m2) halvimmillaan voidaan puhua noin 78,08€ vuodessa. Vertailuksi vastaavan kokoisen asunnon ydinvoimalasähkön hinta vuodeksi on noin 152,66 €.

Kenelle tuulisähkö sopii?

Tuulisähkö on yksi puhtaimmista tavoista tuottaa sähköä. Omaa hiilijalanjälkeä ajattelevalle kuluttajalle tuulisähkö on erittäin luonnollinen valinta. Tuulisähkön valitseminen omaksi käyttösähköksi on jokaiselle helppo tapa tehdä merkittävä teko ympäristön hyväksi. Päivä päivältä ilmastonmuutoksen huomioiminen on yhä tärkeämpää myös yritysten, yhteisöjen kuin yksilöidenkin tasolla. Kuluttajan asuinpaikasta riippuen tuulisähkö voi monesti olla jopa taloudellisen vaihtoehto käyttösähköksi. Tuulivoiman tuotantokustannukset laskevat jatkuvasti, niinpä ero tuulisähkön ja sekasähkön välillä on enää hyvin pieni.

Mitä vaihtoehtoja on tuulisähkölle?

Suomessa sähköä tuotetaan tuulivoiman lisäksi vesivoimalla, ydinvoimalla, biomassalla, aurinkoenergialla sekä kivihiilellä. Ympäristöystävällisimpinä näistä voimme pitää vesivoimaa, biomassalla tuotettua energiaa sekä aurinkoenergiaa. Vähemmän ympäristöyställisiä ja kiisteltyinä sähkötuotantomuotoina ovat ydinvoima sekä kivihiilivoimalat. Vesivoima on lähes päästöntä ja täysin uusiutuvaa. Biomassalla tuotettuun energiaan luovat hyvän pohjan Suomen laajat ja hyväkuntoiset metsät. Ydinvoima ja kivihiili taas ovat erittäin kiisteltyjä, mutta tehokkaita tapoja tuottaa energiaa ja sähköä.

Mitkä ovat tuulisähkön hyvät puolet?

Yksi puhtaimmista tavoista tuottaa sähköä on tuulivoima. Valitsemalla käyttösähköksi tuulivoiman voi samalla helposti pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Parhaimpia puolia tuulivoimassa on sen päästöttömyys. Tuuli on myös uusiutuvaa sekä sitä on käytössä lähes rajattomasti. Tuulivoimaloissa tuottosuhde on erittäin hyvä. Energia mitä tuulivoimalaan käytetään, saadaan tuotettua jo 3- 9 kuukaudessa. Hyvänä puolena voimme pitää myös sitä, että jopa 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetystä raaka-aineesta voidaan kierrättää.

Mitkä ovat tuulisähkön huonot puolet?

Tuulivoimallakin on omat huonot puolensa. Yksi haittapuolista tuulisähkölle on sen vaatimat isot tilat ja se, miten se vaikuttaa paikan maisemaan. Tuulivoimalat vaativat toimiakseen tuulisen paikan, näin ollen paikat rakentamiselle ovat rajalliset. Käytön aikana ongelmana koetaan sen aiheuttama meluhaitta. Jonkin verran haittaa koituu myös alueen linnustolle, kun ajattelemme niiden pesimis- ja elinympäristön tuhoutumista. Suurin ympäristöllinen haitta syntyy rakennusvaiheessa, ja sen takia tuuliturbiinin lyhyttä käyttöikää pidetään huonona asiana.

Miksi valita tuulisähkö?

Kun lähdemme pohtimaan tuulisähkön rakentamista, tuotantoa, käyttöä, hyötyjä ja haittoja, niin voimme todeta sen olevan kestävästi tuotettua ekologista sähköä. Vaikka tuulisähkö onkin sen tuotantokustannuksista johtuen hieman tavallista sähköä kalliimpaa, puhutaan vuodessa vain noin kymmenen euron lisäkustannuksista. Tuulisähkön tuotannossa tuuliturbiinit eivät tuota lainkaan aineellisia päästöjä, kuten esimerkiksi hiilidioksidia. Lisäksi tuuli on myös uusiutuva ja päästötön luonnonvara. Pelkästään nämä riittävät hyväksi syyksi kuluttajalle valita tuulisähkö.

Erään tutkimuksen mukaan maalla sijaitsevalla tuulivoimalalla voidaan tuottaa kaikkein edullisinta sähköä. Myös ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella. Yhdistämällä tuulisähkön hyvät ja huonot puolet sekä ajatus sen tulevaisuudesta, on tarjolla niin edullinen kuin ympäristöystävällinen energiamuoto. Tuulisähkö on varteen otettava vaihtoehto jokaiselle kuluttajalle, joka pitää tärkeänä sitä millaisen hiilijalanjäljen jättää. Mitä enemmän kuluttajat käyttävät tuulisähköä, sitä halvemmalla hinnalla sitä voidaan tuottaa - vieläpä täysin päästöttömästi.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi